Thời khóa biểu (năm học 2019 - 2020)

Thời khóa biểu Học kỳ 1 - lớp 10A1
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Sáng1Chào cờNgữ vănNgoại ngữHóa họcGDCDNgữ văn 
2Sinh hoạtNgữ vănSinh họcToán họcĐịa líLịch sử 
3Địa líToán họcTin họcThể dụcTin họcThể dục 
4Toán họcHóa họcToán họcToán họcVật líCông nghệ 
5Ngoại ngữNgoại ngữ  Vật líGDQP 
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Thời khóa biểu Học kỳ 2 - lớp 10A1
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Sáng1Chào cờHóa họcGDQPCông nghệHóa họcNgữ văn 
2Sinh hoạtCông nghệToán họcThể dụcHóa họcNgữ văn 
3Vật líToán họcThể dụcGDCDNgữ vănSinh học 
4Lịch sửLịch sửTin họcToán họcĐịa líTin học 
5Toán họcVật líVật líNgoại ngữNgoại ngữNgoại ngữ 
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6