Thời khóa biểu (năm học 2019 - 2020)

Thời khóa biểu Học kỳ 1 - lớp 10A1
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Sáng1Chào cờNgữ vănNgoại ngữHóa họcVật líNgữ văn 
2Sinh hoạtNgữ vănSinh họcToán họcTin họcLịch sử 
3Địa líToán họcTin họcThể dụcĐịa líThể dục 
4Toán họcHóa họcToán họcToán họcVật líCông nghệ 
5Ngoại ngữNgoại ngữ  GDCDGDQP 
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Thời khóa biểu Học kỳ 2 - lớp 10A1
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6